Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica
Šola športnega plezanja za osnovnošolce in srednješolce

 

Športno plezanje je eden izmed kompleksnejših športov, saj se pri vadbi obremenjujejo in razvijajo vse mišice, razvija pa tudi koncentracijo, vztrajnost, uri spomin ... Z lahkoto lahko preraste zgolj športni vidik in postane del zdravega načina preživljanja prostega časa.

Čas vadbe
Komu je šola namenjena
Termini vadbe
Organiziranost vadbe otrok
Oprema
Vpis v šolo plezanja
Mesečna vadnina
Kadri in info

Čas vadbe

Šola športnega plezanja za otroke poteka čez leto v času šolskega pouka. Reden vpis v šolo športnega plezanja poteka v septembru, vpis v šolo športnega plezanja pa je možen tudi med šolskim letom.

Komu je šola namenjena

Redna vadba športnega plezanja v okviru šole športnega plezanja je namenjena otrokom pred vstopom v šolo, osnovnošolcem in srednješolcem.

Termini vadbe

Treningi potekajo v popoldanskih urah vsak dan v tednu, s perspektivnejšimi in bolj zagnanimi pa med vikendi občasno obiščemo tudi naravna plezališča in plezalne centre doma in v tujini.
Urnik vadbe si lahko ogledate tu.

Organiziranost vadbe otrok in mladostnikov

Klub ima dolgoletne izkušnje in dobro razvit model dela z otroki in mladostniki na področju tekmovalnega in rekreativnega športnega plezanja. Treninge vodijo izkušeni inštruktorji športnega plezanja.

Glede na že usvojeno plezalno znanje, starost in zagnanost mlade plezalce uvrstimo v eno od  skupin. Glede na napredek in motivacijo za trening otroci čez leto lahko prehajajo med skupinami. Plezalni treningi se večinoma izvajajo na plezalnih objektih v Športni dvorani Bistrica v Slovenski Bistrici ter v bližnjih naravni plezališčih.

Otroci v 1. in 2. skupini se redno udeležujejo tekem Državnega prvenstva v športnem plezanju, tekem Vzhodne lige, tekmovanj v okviru mednarodnega pokala regij iRCC ter tekmujejo na mednarodnih tekmah v okviru slovenske mladinske plezalne reprezentance.

Vsako leto v klubu organiziramo tekmo Vzhodne lige in Državnega prvenstva.

Delo v skupinah

Otroci so razdeljeni v pet matičnih skupin: 1. skupina je namenjena tekmovalcem oz. perspektivnim plezalcem, ki večinoma tudi tekmujejo na tekmah državnega prvenstva, 2. skupina perspektivnim starejšim osnovnošolcem in srednješolcem, 3. skupina začetnikom in rekreativcem od 5. do 9. razreda OŠ, 4. skupina otrokom od 2. do 5. razreda in 5. skupina otrokom pred vstopom v šolo in prvošolcem. Vsaka matična skupina je glede na število vpisanih otrok, plezalno predznanje, razpoložljivosti strokovnega kadra in prostorske možnosti lahko razdeljena na eno ali več podskupin. Uvrstitev v eno od skupin in prehajanje med skupinami je v pristojnosti trenerjev.

Vsi osnovnošolci, ki vsaj dve leti redno obiskujejo treninge, imajo pred zaključkom osnovne šole v 9. razredu možnost v okviru redne vadbe sodelovati v pripravah na izpit za pripravnika športnega plezanja in brezplačno opravljati izpit za pripravnika športnega plezanja.

Samostojna vadba

Samostojno vadbo v Športni dvorani Bistrica omogočamo vsem otrokom ali mladostnik, ki so vključeni v redno vadbo in  imajo opravljen vsaj izpit za pripravnika športnega plezanja. V času samostojnih treningov mora biti obvezno prisoten polnoleten član kluba.

Oprema

Otroci in mladostniki, ki obiskujejo treninge, imajo možnost, da si vso potrebno opremo za vadbo brezplačno izposodijo v klubu. Plezanje je glede potrebne opreme sicer eden izmed cenejši športov – strošek osnovne opreme za otroke (plezalni čevlji, plezalni pas) se giblje okoli 100 €.

Vpis in vpisni list

Redni vpis v šolo športnega plezanja poteka v septembru, vpis pa je mogoč tudi med šolskim letom. Vsi, ki želite vpisati svojega otroka se oglasite na enem od razpisanih terminov vadbe, kjer se boste s trenerjem dogovorili o možnih terminih vadbe. Najkasnjeje v 14. dneh po začetku obiskovanja treningov morate vrniti izpolnjen vpisni list in v kolikor otrok še ni včlanjen v klub in Planinsko zvezo tudi pristopno izjavo za članstvo v klubu in PZS.

- Vpisni list v šolo športnega plezanjaza za sezono 2018/19
- Pristopna izjava za članstvo v klubu in PZS

Mesečna vadnina

Mesečna vadnina je odvisna od števila tedenskih treningov in skupine ter znaša med 15 in 40 € na mesec.

V primeru, da je v AKSB včlanjenih več otrok iste družine, se vadnina zniža in sicer:

  1. prvi, najstarejši otrok plača polno ceno;
  2. drugi otrok plača polovično ceno;
  3. tretji in vsi nadaljnji otroci imajo vadbo brezplačno.

Vsi otroci in mladostniki, ki so vključeni v organizirano vadbo, morajo imeti poravnano članarino za tekoče leto. Ta za leto 2018 znaša 7 EUR za osnovnošolce in 16 EUR za srednješolce.

Vsa vprašanja glede plačevana vadnine, morebitne pritožbe na izdane mesečne obračune vadnine, najavo daljše odsotnosti otrok ali prenehanje obiskovanja vadbe pošljite na elektronski naslov plezalna.sola@alphut.net.

 Kadri in info

Ime in priimek naziv e-pošta gsm

Skupina

Starost

Boštjan Potočnik
glavni trener
IŠP2 plezalna.sola@alphut.net 040 481-818

1,2, 6, 6.1 in 6.2

vse starosti
Ivan Šturm IŠP1 plezalna.sola@alphut.net 031 618-664

3, 3.1, 3.2,  4, 5.1 in 5.2

vse starosti
Domen Oder IŠP1 plezalna.sola@alphut.net 031 779-313 4 in 7 od 9.leta naprej
Nejc Petelinšek IŠP1 plezalna.sola@alphut.net 040 801-212 1 in 2 od 9. leta naprej
           
AKSB   info@alphut.net 031 782-321    
Informacije v zvezi z plačili, najava daljše odsotnosti   plezalna.sola@alphut.net      

Legenda nazivov:

VŠP: Vaditelj športnega plezanja
IŠP1: Inštruktor športnega plezanje 1 oz. 2 (IŠP2)
AI: Alpinistični inštruktor
GV: Gorski vodnik

7. SEPTEMBER DP balvani, Log Dragomer
14. SEPTEMBER DP težavnost, Šmartno
5. OKTOBER DP težavnost, Slovenska Bistrica

NA VRH STRANI
Kontakt
Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica
Kajuhova ulica 64
SI-2310 Slovenska Bistrica
031 782 321 (predsednik)
031 782 321 (alpinizem)
info@alphut.net
qrkoda
Sledite nam:

Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica © 2016, Vse pravice pridržane | izdelava 8000plus