Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica
Ogledov: 3069

SPREMEMBE in DOPOLNITVE OMEJITVE pri izvajanju športnih programov od 1. 11. 2021

Obveščamo vas, do bo za udeležbo na vodeni vadbi odslej potreben ustrezno izpolnjen Evidenčni list o opravljenem samo testiranju in negativnem rezultatu le tega, izdan iz strani osnovne šole, ki jo vaš otrok obiskuje.

Otroci se brez zgoraj navedenega evidenčnega lista vadbe ne morejo udeležiti!

To ne velja za predšolske otroke.

Prav tako ne velja za otroke kateri izpolnjujejo pogoj PC (morajo pa pokazat ustrezno dokazilo).

Prav tako se otroci, ki se šolajo na domu ne morejo udeležiti vadbe, razen v primeru vsakokratne predložitve potrdila o izpolnjevanju PCT pogojev in identifikacijskega dokumenta. Pri čemer za pogoj T velja samo veljavno potrdilo iz uradne pooblaščene ustanove, ki izvaja testiranje. (Uradni HAG in PCR test).

EVIDENČNI LIST O OPRAVLJENEM SAMOTESTIRANJU IN NEGATIVNEM REZULTATU

Prenesi PDF obrazec


Obveščamo vas, da pogoj PCT ni potreben za vadeče do 15. leta starosti.

Samotestiranje s testi HAG v domačem okolju je po novem obvezno za vse učence in dijake (tudi mlajše od 15 let) za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih ter obšolskih dejavnostih.

Klube obveščamo, da naj vodijo evidence in preverjanje PCT pogoja v skladu z spodaj omenjemini odloki.

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 287. dopisni seji dne 28. 10. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 171/21 dne 28. 10. 2021 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021171.pdf) in se bo začel uporabljati s ponedeljkom, 1. 11. 2021.

V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov:

  1. Za opravljanje dela se veljavnost negativnega testa HAG samotestiranja oziroma testiranja skrajša iz sedem dni na 48 ur.
    Za čas opravljanja dela morajo vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, izpolnjevati pogoj PCT. Pogoj PCT je za potrebe dela možno izpolniti tudi s samotestiranjem s testi HAG za samotestiranje ali s testiranjem s HAG testi pri pooblaščenem izvajalcu testiranj pri čemer se delo lahko začne opravljati od izvedenega presejalnega testiranja, pri katerem negativni izvid ni starejši od 48 ur. V primeru enakomerno razporejenega delovnega časa oziroma enoizmenskega delovnika od ponedeljka do petka to pomeni, da se mora oseba praviloma testirati vsak ponedeljek, sredo in petek pred začetkom dela, torej na vsakih 48 ur med delovniki, ne pa tudi v nedeljo. V primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa, začasne prerazporeditve delovnega časa, izmenskega dela, odrejenega dela preko polnega delovnega časa, dodatnega dela ali zaradi morebitne odsotnosti pa se šteje, da oseba ob nastopu dela izpolnjuje pogoj PCT, če začne opravljati delo v mejah 48 ur, ki so izkazane z dokazilom o opravljenem presejalnem testiranju s testom HAG za samotestiranje ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur. Samotestiranje ni potrebno za osebe, ki so covid-19 prebolele oziroma so polno cepljene proti virusu SARS-CoV-2.
  2. Za vse učence, dijake in študente je določeno dvakrat tedensko samotestiranje.
    Prostovoljno izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa se razširi na vse učence, dijake in študente (tudi na mlajši od 15 let) in se poveča pogostost samotestiranj iz enkrat tedensko na dvakrat tedensko. Hkrati se poveča število brezplačnih testov HAG za samotestiranje, ki jih lahko učenci, dijaki in študenti brezplačno prevzamejo v lekarnah.
  3. Samotestiranje s testi HAG v domačem okolju je po novem obvezno za vse učence in dijake za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih ter obšolskih dejavnostih.
    Odlok po novem določa, da se morajo vsi učenci in dijaki (tudi mlajši od 15 let) za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih ter obšolskih dejavnostih, samotestirati s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju in sicer dvakrat tedensko v enakih presledkih. Novost je, da je samotestiranje s testi HAG za samotestiranje ustrezen način za izkazovanje izpolnjevanja pogoja PCT tudi za udeležbo v vseh oblikah obšolskih dejavnosti. Samotestiranje ni potrebno za osebe, ki so covid-19 prebolele oziroma so polno cepljene proti virusu SARS-CoV-2.

Obveščamo vas tudi, da bodo inšpekcijske službe skupaj s finančno upravo in policijo poostrile nadzor nad spoštovanjem pogoja PCT. S strani Inšpektorata za šolstvo in šport smo prejeli obvestilo, da bo inšpektorat v prihajajočem tednu poostreno preverjal izpolnjevanje obveznosti preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT s strani ponudnikov športnih dejavnosti. Ponudniki športnih programov oziroma športnih storitev so dolžni preverjati izpolnjevanje pogoja PCT s strani uporabnikov na vstopnih točkah z neposrednim vpogledom v ustrezna dokazila, ki jih predložijo uporabniki/udeleženci. Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne sme dovoliti uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti.

Celoviti pregled veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov z razlago je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Prosimo vas, da obvestilo posredujete vašim uporabnikom, članom in drugi zainteresirani javnosti.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Prenos obrazca za pogoje PCT (lahko izpolnite in podpišete digitalno ter pošljete na e-pošto:  plezalna.sola@alphut.net ali prinesete zraven na prvi trening. Brez teh obrazcev trening za otroke ne bo omogočen.

Prenesi PDF obrazecNA VRH STRANI
Kontakt
Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica
Prežihova ulica 4
SI-2310 Slovenska Bistrica
031 506 931 (predsednik)
info@alphut.net
Sledite nam:

Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica © 2016, Vse pravice pridržane | izdelava 8000plus